Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Khựa!

Buổi sáng mưa, tôi thức giấc sớm hơn thường lệ vào bếp pha cốc cafe và đọc tin tức VN, luôn là những đề tài nổi bật từ World Cup đến biển Đông...và hóa chất!

Tôi bước vào vp, nhìn đám nhân viên ba tàu đã ở bên mình gần 4 năm nay,  tính cách của họ thì tôi không thể nào hòa hợp được, lối ăn uống bồm xồm, nói chuyện lớn tiếng như muốn hét vào mặt nhau, 4 năm rèn luyện của tôi đến ngày hôm nay đã có khả quan,  họ biết lịch sự hơn với khách hàng và nhất là không bao giờ nên đạp lên điều cấm kỵ nhất của tôi: không đưa tay ngoắc khách vào như ngoắc con mực đen!

Nói đến bọn tàu khựa dù ở nơi đâu cũng không mang lại thiện cảm cho người Việt, nhưng không vì thế mà ở đây lại đi ghét họ hay tránh xa, dù thế nào thì họ cũng vô tội với các chất độc đổ vào xương tủy đồng bào tôi, họ vô tội với 4 giàn khoang ở biển Đông, họ vô tội lấn đất giết hại dân và cuối cùng...họ là nhân viên của tôi.

Sắc dân nào cũng có người xấu -  người tốt, 2 mặt đen trắng rõ ràng như ánh đèn rọi sáng đêm 30, mỗi khi nhân viên khựa để thứ gì lên bàn biếu tôi cũng đều từ chối, thứ nhất vì không muốn bị ảnh hưởng đến "quyền lực" của tôi ở nơi làm việc, thứ hai biết đâu hàng đó nhập từ China, tốt nhất là say No thẳng, làm việc với nhau 4 năm nhưng nhân viên chưa hối lộ cho tôi được thứ gì dù là những ngày lễ lớn Tết!

Có  những người vì muốn hòa đồng với nhân viên nên cứ lao vào như chợ chồm hỗm, 8 đủ thứ chuyện để rồi khi ban lệnh nhân viên cứ nghĩ như nói đùa,  với nguyên tắc làm việc của tôi chỉ nói khi cần thiết và nói là "lệnh như đao",  đến gặp tôi muốn xin off chì cần nói ngắn gọn vào làm hay không, tôi chẳng muốn nghe 1001 lý do cha đau mẹ bệnh con ho chi xất!

...
Một ngày mưa tắt nắng tâm sự lòng thòng về khựa - với trái tim hướng về biển Đông - qua những tin tức hàng ngày, hết khựa biển đến khựa chất độc, Sad!hv2 nhận xét: