Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Biển câm!

Có bao giờ, 
bạn nhìn lại và tự hỏi mình...
đứng ở vị trí nào trong góc nhỏ kia?
Con người vốn tự dối lòng ít nhất không phải một lần, 
đến khi không còn lý do để dối lòng nữa, 
thì đã đến lúc 
để cho lòng được bình yên...

Sóng vẫn từng lớp nhấp nhô
Biển vẫn muôn đời câm nín!


hv

3 nhận xét: